GBS > news > blog

znajdź nas

Czy możemy zbadać motywację pracownika?

12-10-2010 09:03 by Kamila Augustyn

Czym jest motywacja?

Thomas A. Edison stwierdził: "Gdybyśmy robili wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić, wprawilibyśmy się w ogromne zdumienie." To, jaką potężną siłą w działaniu jest "motywacja" wiemy wszyscy, bez względu na branżę w jakiej pracujemy. Stanowi ona klucz do indywidualnego sukcesu każdego pracownika, a w efekcie- sukcesu całej firmy. Czym zatem jest ta "siła" i jak ją badać?

Motywacja to według J.Reykowskiego: „proces psychicznej regulacji, dzięki któremu formułują się dążenia, przez które rozumieć należy tendencje do podejmowania czynności ukierunkowanych na określony cel”. J.A. Stoner, R. E. Freeman i D. R. Gilbert, rozumieją motywację jako „psychologiczny stan przyczyniający się do stopnia, w jakim człowiek się w coś angażuje, obejmuje ona czynniki, które powodują, wytyczają i podtrzymują zachowanie ludzkie zmierzające w określonym kierunku”.W trakcie tego procesu dochodzi do interakcji procesów myślowych, fizjologicznych i psychologicznych jednostki, które decydują o natężeniu motywacji. O złożoności tego pojęcia i co za tym idzie - możliwości wieloaspektowego podejścia w jego badaniu, świadczy bogata literaura przedmiotu.

Wśród najważniejszych nazwisk i opisywanych teorii należy wymienić : A. Maslowa (teoria potrzeb), F. Herzberga (dwuczynnikowa teoria motywacji), C.P. Alderfera (teoria ERG), McGregora(teoria XY), J. W. Atkinsona (teoria osiągnięć) , H.A. Murray'a i D. McClellanda, V. H. Vrooma (teoria oczekiwań).

Jak badać motywację?

Niezwykle cenne informacje przydatne do badania motywacji, można uzyskać umiejętnie stosując metodę "rozmowy kwalifikacyjnej opartej na epizodach", jak również interpretując wyniki kwestionariusza NEO-PI-R (P. Costa i R. McCrea). Kwestionariusz ten bada podstawowe tendencje motywacyjne i jest ceniony za swoje walory merytoryczne. Zadania z zakresu Assessment Center wsparte wnikliwą obserwają stanowią również ważne źródło informacji.

Wyspecjalizowany badacz potrafi, przy wykorzystaniu tych metod, określić wzajemnie na siebie oddziaływujące czynniki mające wpływ na motywację danej osoby. U ich podstaw leżą zarówno aspekty osobowościowe, jak i te, związane z osobistymi doswiadczeniami, zainteresowaniami, przekonaniami i postawami ukształtowanymi w trakcie życia.

Trzeba również zwrócić uwagę na fakt, że zarówno na etapie doboru metody badawczej, jak też w trakcie samego badania, a następnie analizy i interpretacji jego wyników, istotna jest rzetelność i odpowiednie kompetencje osoby, która podejmuje się realizacji tak ambitnego zadania jakim jest zbadanie motywacji.Go back

Add a comment

Comment by Aneta | 03-11-2011

Witam,

Każdy pracownik jest inny, do każdego należy podchodzić indywidualnie, gdyż to, co wpływa na naszą motywację i siłę z jaką na nas oddziałuje jest wygenerowane indywidualnie, adekwatnie do osobowości, nastawienia do pracy.

Bardzo istotny wpływ na motywację do pracy ma stopień realizacji potrzeb i zapewnienia bezpieczeństwa przez daną firmę, tak więc myślę, iż kluczowym aspektem od którego należałoby zacząć badanie motywacji danego pracownika oraz wzmocnienie bodźców pozytywnie na niego wpływających, jest rozeznanie się wśród jego potrzeb i preferencji.
Zadowolony pracownik to dobry pracownik, a zwiększona motywacja do pracy to profity dla całej organizacji.

Pozdrawiam

newsletter