GBS > news > blog

znajdź nas

Jak efektywnie współpracować?

16-09-2010 14:14 by Kamila Augustyn

Cechy osobowości a efektywność współpracy.

Jak wiadomo cechy osobowości mają wpływ na dopasowanie osoby do danego stanowiska pracy. Dysponując odpowiednią wiedzą na temat ludzkich charakterów można również przewidzieć działalność zespołu pracowników w kategoriach sukcesu bądź niepowodzenia. Niezwykle ważnego znaczenia nabiera ten fakt w sytuacji, gdy pracodawca poszukuje pracownika na stanowisko wymagające ścisłej współpracy obojga z nich.

Kluczem jest otwartość

Prawdą jest, że w każdym procesie rekrutacyjnym potrzebna jest pewna otwartość ze strony przyszłego pracodawcy i chęć jego zaangażowania się w proces doboru pracownika. Jednocześnie, w aspekcie poszukiwań godnego zaufania doradcy czy też tzw. "prawej ręki" uzasadniona jest potrzeba położenia szczególnego nacisku na poznanie cech charakteru zarówno Kandydata jak i przyszłego Szefa. Oprócz takiego zaangażowania pracodawcy, które umożliwi sformułowanie jego podstawowych oczekiwań i wymagań co do potencjalnych kandydatów istotna jest tu również inna kwestia. Mam na myśli poziom otwartości pracodawcy, który umożliwi poznanie jego samego, oczywiście bez nadmiernej ingerencji i przy poszanowaniu prawa do prywatności. W tym celu, wykwalifikowany rekruter-psycholog może wesprzeć się zastosowaniem wobec pracodawcy jak i Kandydata wybranej metody np. kwestionariusza osobowość NEO-PI-R czy też Extended DISC.

Z mojego doświadczenia wynika, że pracodawcy są gotowi na wprowadzanie tego typu usprawnień w procesie doboru pracownika i odbierają je bardzo pozytywnie. Dzięki takiemu nastawieniu, bazując na zaufaniu do działań profesjonalnego rekrutera, pozwalają się lepiej poznać i tym samym wpływają znacząco na trafność oraz poziom własnej satysfakcji z wyboru konkretnego Kandydata. Przekazanie interpretacji uzyskanego wyniku stanowi dodatkowo cenną informację zwrotną dla pracodawcy. Wzbogaca jego wiedzę o samym sobie i jednocześnie uatrakcyjnia mu proces poszukiwania odpowiedniego pracownika.

Dopasowanie

Oczywiście nie chodzi o znalezienie pracownika o identycznych cechach, jakie posiada przełożony, ale których obecność wzajemnie się uzupełni. Przy czym osoby te muszą posiadać także takie umiejętności, dzięki którym będą w stanie dobrze się porozumieć. Pewne różnice w punktach widzenia, są niezbędne aby prowadzić do rozwoju firmy, konfrontacji działań i ulepszania strategii czy też motywowania się wzajemnie. Oczywiście muszą być one umiejętnie komunikowane, z nastawieniem na konstruktywną współpracę obu osób, czyli przy zachowaniu pewnego obszaru wspólnego jeśli chodzi o priorytety i zdrową równowagę kluczowych wartości przyświecających danej firmie. Przykładowo, jeśli szef jest osobą mocno nastawioną na kreowanie celów, wizjonerem szybko inicjującym działania, powinna współpracować z nim osoba rozważna, która będzie rozpatrywać "za i przeciw" danego działania. Taka współpraca pozwoli na urealnienie idei i wdrożenie jej w praktyce dzięki świadomej decyzji.

Dobre dopasowanie między szefem i jego podwładnym pozwoli na uzupełnianie się ich cech bez utraty wzajemnego porozumienia, co w efekcie wpłynie pozytywnie na ich wzajemne zaufanie do siebie. Uważam, że każdy pracodawca, któremu zależy na tym, aby pracownicy czuli się w pracy dobrze, a przez to dawali z siebie jak najwięcej i okazywali przywiązanie do miejsca pracy, powinien brać tą kwestię pod uwagę.

Go back

Add a comment

newsletter